หลักสูตร " คปภ.สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่  วันที่ 23 กรกฎาคม 2565

หลักสูตร " คปภ.สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565