มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับพนักงานที่มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับพนักงานที่มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566